Średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzających rok naliczenia odsetek, w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. wynosi 1,85%.

Stosowany do kredytów na kolektory słoneczne, z dotacją NFOŚiGW oraz kredytów konsumenckich gotówkowych, kredytów w ROR i debetów w ROR.