// ]]>

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Lipnie

Edward Cackowski Przewodniczący
Jan Śniegocki Zastępca Przewodniczącego
Anna Papierska Sekretarz
Stanisław Chyliński Członek
Andrzej Branecki Członek
Józef Macieja Członek
Stanisław Macieja Członek
Edmund Ziółkowski Członek

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lipnie

Anna Kozłowska Prezes Zarządu
Mirosława Kałmin Zastępca Prezesa Zarządu
Renata Tężycka Członek Zarządu

Komitet Audytu Banku Spółdzielczego w Lipnie

Edward Cackowski Przewodniczący Komitetu
Józef Macieja Członek Komitetu
Jan Śniegocki Członek Komitetu
Bank Spółdzielczy w Lipnie, Włocławska 20b, 87-600 Lipno, tel (054) 237 09 00, fax (054) 237 09 02
Projekt i wykonanie serwisu - dział informatyki BS w Lipnie,